Dědová
Přidal admin, červenec 28 2008 13:14:58

Dědová je typickou podhorskou obcí v nadmořské výšce 658 m, ležící v mírném údolním svahu, odkud se otvírají dálkové panoramatické pohledy na krajinu Skutečska, Novohradska a Poličska. Obec se připomíná již v roce 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. V 15. století patřila ke kladenské rychtě. Zahájení školní výuky je datováno rokem 1799. Koncem 19. století zde žilo přes 500 obyvatel v 90 domech. V současnosti má Dědová pouhých 160 trvale žijících obyvatel. Obci se nevyhnulo stěhování místních obyvatel za lepšími ekonomickými podmínkami do průmyslových center a pohraničí. Největší odliv nastal po skončení II. světové války.

V minulosti se obyvatelé živili především pěstováním plodin na málo úrodných podhorských polích, zpracováním lnu, domácím tkalcováním a prací se dřevem, kterého bylo v okolí dostatek. Ve druhé polovině 18. století se zde těžila železná ruda. Devatenácté století přineslo do vsi novou a záhy velmi úspěšnou výrobu dřevěných hraček, které se vyvážely i za hranice státu.

Místní části Humperky a Bahna s chráněným přírodním územím „Bahna” jsou využívány k rekreaci a stejně jako převážná část mikroregionu nabízejí možnosti aktivního odpočinku v přírodě.

 

Obec

adresa

Starostka

kód/IČO

Dědová

OÚ Dědová  38

Josef Nekvinda

02533/00269964

539 01 Hlinsko

neuvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

469341437

starosta@dedova.cz

www.dedova.cz
7rba4j2

607078287

 

469341437