Holetín
Přidal admin, červenec 28 2008 17:31:43

Obec Holetín se rozkládá v mělkém a širokém údolí říčky Holetínky a tvoří ji dvě části - Horní a Dolní Holetín. Je nejdelší vsí chrudimského okresu, dosahuje délky téměř 5 km, severní část leží v nadmořské výšce 528 m a jižní 577 m. První písemná zpráva pochází z roku 1144, kdy tudy vedla historická cesta spojující východní Čechy s Moravou. Holetín náležel v minulosti pod rychmburské panství.

Je typickou lesní lánovou vsí s oboustrannou zástavbou podél komunikace a potoka. Nejstarší zpráva o holetínské škole je z roku 1788, nová škola byla zbudována v roce 1882. Zděná kaple sv. Jana Křtitele byla postavena a slavnostně vysvěcena roku 1893. Zdejší obyvatel Jan Adámek se stal průkopníkem později věhlasného hlineckého textilního průmyslu, když roku 1833 zavedl a zorganizoval výrobu plátna prostřednictvím 500 domáckých tkalců. Koncem 19. století měl Holetín 1400 obyvatel žijících ve 160 domech, kteří se živili převážně zemědělstvím, tkalcováním a prací v hlineckých továrnách. Západní část vsi tvořily především zděné i roubené zemědělské usedlosti, východní spíše roubené a poloroubené chalupy. Dodnes zde zůstalo zachováno několik zajímavých roubených chalup s dobovými výtvarnými prvky - mřížkováním či bílením a zdobením na lomenicích. Jmenujme alespoň památkově chráněnou roubenou chalupu čp. 35. V současnosti má obec 750 obyvatel. Obecní částí je kromě Dolního a Horního Holetína ještě Horní Babákov. Babákov byl typickou dřevorubeckou kolonizační osadou, tradiční zástavbu dnes reprezentuje památkově chráněná roubená chalupa čp. 4.

Sport
Obcí prochází naučná stezka a cyklotrasa „Mikroregion Ležáky’’ a Českomoravská cyklotrasa České Budějovice - Jeseník.

 

Obec

adresa

Starosta

kód/IČO

Holetín

OÚ Horní Holetín 105

Jan Břeň

04112/00270105

539 71

uvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

469311121

info@obecholetin.cz

www.obecholetin.cz
cmfbwqt

736481148