Chlumětín
Přidal admin, červenec 29 2008 15:45:17

Obec Chlumětín leží v nejsevernější části kraje Vysočina v nadmořské výšce 667 m. Její okolí je prameništěm Chlumětínského potoka vtékajícího do rybníka Krejcar, jež je v létě vyhledávaným místem odpočinku. V bezprostředním okolí obce se nacházejí dva prameny Chrudimky. Katastr obce sousedí s Kameničkami a Svratouchem, které leží v Pardubickém kraji. Jako většina obcí tohoto mikroregionu se i Chlumětín připomíná v roce 1392, kdy byl součástí rychmburského panství. Obyvatelstvo se živilo podhorským zemědělstvím, tkalcováním, hrnčířstvím a těžbou rašeliny. Koncem 19. století žilo v obci 540 obyvatel, zatímco dnes pouze přes 200. Tento velký úbytek nastal po II. světové válce, kdy se více než polovina lidí vystěhovala za lepšími existenčními podmínkami do pohraničí a průmyslových center. V současnosti je obživa obyvatelstva vázána na okolní města Svratku a Hlinsko. V obci se nachází kaplička Panny Marie z roku 1887, litinový kříž umístěný v jejím sousedství a kamenný pomník postavený na památku obětem světových válek.

Sport a rekreace
Obec Chlumětín je díky své poloze v neporušeném přírodním prostředí nedílnou součástí sídelní krajiny Českomoravské vrchoviny. Okolní rozmanitá příroda s množstvím lesů a čistým ovzduším nabízí během celého roku řadu rekreačních možností. V katastru obce a jejím blízkém okolí vedou turistické stezky s možností vycházky na Devět skal, Žákovu horu, Karlštejn či Perničky a naučná stezka „Krajem Chrudimky’’. V létě poskytuje vodní nádrž možnost koupání. Členitý terén nabízí dobré podmínky pro běžecké lyžování kombinované s lehčími sjezdy přilehlých kopců.

 

Obec

adresa

Starosta

kód/IČO

Chlumětín

OÚ Chlumětín 56

Jiří Vaníček

05183/00531669

59202 Svratka

neuvolněný

telefon

mail/fax

www

mobil

566662275

starosta@chlumetin.cz

www.chlumetin.cz
3c5edxu

608700570