Pokřikov
Přidal admin, Srpen 02 2008 18:24:35

Obec Pokřikov leží v nadmořské výšce 497 m. První písemná zmínka pochází z roku 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. Obec je příkladem údolní lánové vsi, tedy půdorysného typu vesnických sídel rozšířených právě v podhorských a lesnatých oblastech. Původní sídelní forma zůstala zachována dodnes, tvořily ji menší zemědělské usedlosti podél Dolského potoka protékajícího celou vsí. V roce 2006 byla u domu čp. 52 prokázaná datace z roku 1666. Je nejstarším dochovaným domem v regionu. V 18. století se zdejší obyvatelstvo připojilo ke vzpourám proti rychmburské vrchnosti, které trvaly několik let. Na památku zrušení roboty roku 1848 postavili pokřikovští občané katolického vyznání ve vsi kříž s Kristem. Stavba železnice přivedla roku 1870 do vsi židovské obchodníky, kteří zde zřídili dva obchody, pekařství a hostinec. V 19. století žilo v Pokřikově až 500 obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím, tkaním koberců pro hlinecké továrníky a od roku 1925 prací v nedalekých žulových lomech. V současné době má obec 280 obyvatel.

 

Obec

adresa

Starosta

kód/IČO

Pokřikov

OÚ Pokřikov 93

Jiří Kadidlo

12502/00270725

539 01 Hlinsko

neuvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

 727813451

obec@pokrikov.cz

www.pokrikov.cz
3mcbx93

724809124