Studnice
Přidal admin, Srpen 02 2008 19:10:21

Obec Studnice je jedním z nejstarších sídlišť v celé oblasti Českomoravské vrchoviny. Studnický kopec byl již v 11. století strážním hradištěm v rámci ochranného řetězce kolem obchodní stezky spojující Čechy s Moravou. Obec leží v nadmořské výšce 624 m n. m. chráněna dvěma vrcholky kopců zvaných Hradiště a plochou přehradní nádrže Hamry. První písemná zpráva pochází z roku 1303 v souvislosti s rychtářským soudem v Hlinsku, ke kterému osada Studnice náležela. Roku 1350 byla ves přičleněna k litomyšlskému biskupství. Katolicky věřící občané Studnice vždy toužili po vlastním svatostánku, který se jim podařilo realizovat až v roce 1998, kdy byla nově zbudovaná kaple ve tvaru kříže slavnostně zasvěcena sv. Zdislavě. Vyučování bylo v obci zavedeno roku 1787, samostatná školní budova vyrostla v roce 1861. Zdrojem obživy zdejšího obyvatelstva bylo zemědělství, tkalcovství a tradiční venkovská řemesla, později museli obyvatelé docházet za prací do průmyslového Hlinska. Studnice vznikala jako lesní lánová ves s drobnějšími chalupnickými usedlostmi a dodnes výrazným obecním placem hustě zastavěným domky bezzemků. V tomto prostoru se dochovalo několik zajímavých objektů lidového stavitelství, především tři roubené chalupy s lomenicemi zdobenými mřížkováním, které jsou specifickým zdobným prvkem chalup Hlinecka. Kopce obklopující obec skýtají vyjimečné pohledy na nedalekou Hamerskou přehradu a zdejší krajinu.

Součástí obce jsou místní části Košinov a Zalíbené. Obě byly založeny v 18. století na pozemcích bývalého biskupského a panského dvora. V Košinově pracoval mlýn a pila. V okolí Zalíbeného se ve druhé polovině 19. století těžila rašelina. Dnes žije ve Studnici, Košinově a Zalíbeném 470 obyvatel.

 

Obec

adresa

Starostka

kód/IČO

Studnice

OÚ Studnice 108

Ondřej Dopita  

15849/00270989

539 01 Hlinsko

uvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

733742080

starosta@obecstudnice.cz

www.obecstudnice.cz
9t7by4w

733742080