Všeradov
Přidal admin, Srpen 03 2008 17:03:18

Obec Všeradov leží v nadmořské výšce 572 m a je tvořena třemi urbanisticky samostatnými celky - Všeradov, Jasné Pole a Milesimov. První písemná zmínka o Všeradově pochází z roku 1487. Jasné Pole a Milesimov byly založeny až v 18. století. Všeradov je typickou vsí s historickým okrouhlým návesním prostorem, v jehož centru stojí vzrostlé stromy a křížek, a novější ulicovou zástavbou. Náves je lemována roubenou i zděnou zástavbou s archaickými stavebními prvky. Pozornost si zasluhuje především usedlost čp. 10 s obytným domem, jehož jádro pochází ze 17. století.

Uprostřed lesů a polí leží malebná osada Jasné Pole, dříve nazývaná Schönfeld podle svého zakladatele, s řadou dochovaných venkovských staveb. Osada Milesimov byla původně dominikální vsí založenou J. V. Garettem z Millesima. V katastru obce se nachází lidová technická památka Králova Pila - roubený vodní obilní mlýn s pilou „jednuškou’’. Zprávy o vodní pile pocházejí již ze 14. století.

V polovině 19. století měla obec celkem 45 domů s 320 obyvateli, kteří se živili převážně zemědělstvím a zpracováním lnu.

V současnosti zde žije 150 obyvatel.

Sport a rekreace
Okolí obce poskytuje vhodný terén pro letní i zimní turistiku, cykloturistiku i běžecké lyžování. Koupání se nabízí v nedalekých rybnících Januš a Dlouhý.

 

Obec

adresa

Starosta

kód/IČO

Všeradov

OÚ Všeradov 39

JUDr. Luboš Mikeška

18732/00271209

539 01 Hlinsko

neuvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

468000248

starosta@vseradov.cz

www.obecvseradov.cz
rpgb53b

602303772