SOMH - HLINSKO - SBĚRNÝ DVŮR
Přidal admin, Leden 11 2019 09:28:26

 

Hlinsko - Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 

žadatel: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

název projektu: Sběrný dvůr Hlinsko – rozšíření a stavební úpravy

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007645

 

popis projektu: Projekt řeší dovybavení sběrného dvora a stavební úpravy - výstavba skladové haly.

 

celkové zdroje: 9 165 499,53 Kč

 

celkové způsobilé výdaje -  7 574 793,00 Kč

 

příspěvek Unie – 6 438 574,05 Kč

 

Projekt SOMH - Hlinsko - Sběrný dvůr (114 kB)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

 

Ing. Matějková Ingrid, jednatelka SOMH