PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
Přidal admin, únor 02 2009 18:34:10

Program rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů – projekt mikroregionu Hlinecko finančně podpořený Evropskou unií.

 

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko obdrželo v roce 2008 finanční dotaci ze strukturálního fondu ERDF a příspěvek z krajského rozpočtu Pardubického kraje ve výši 656 tis. Kč na realizaci projektu „Program rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů“ v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty.

 

Projekt, jehož realizace již byla ukončena, v první části analyzuje řešené území mikroregionu Hlinecko a zájmové území vymezené turistickou oblastí Chrudimsko – Hlinecko s částečným zásahem do kraje Vysočina. V této oblasti byly vytyčeny turisticky významné cíle. V řešeném území byla navržena optimální vybavenost ubytovacími a stravovacími zařízeními, byly podrobně zpracovány pilotní produkty cestovního ruchu: Cyklovíkend na Hlinecku, Jaro na Hlinecku – toulky přírodou, Lidová architektura na

Hlinecku, Lyžuje celá rodina.

 

Součástí projektu je i propagační materiál Když se řekne roubenka, chci se toulat na Hlinecku.

 

Projekt je k dispozici všem obcím mikroregionu Hlinecko jako návod pro další rozvoj cestovního ruchu i jako možný podklad pro případné žádosti o dotace z této oblasti.

 

Možné stáhnout ve formátu zde.

 

Ing. Yvona Jandová